WYSIWYG Web Builder

Efekty biologiczne wybranych broni nieśmiercionośnych
Pieczęć:  Departament Obrony USA (Department of Defence, United States of America)

Nagłówek: Departament Armii, Dowództwo Wywiadu i Bezpieczeństwa Armii US, Biuro wolnego dostępu do informacji/prywatności, adres - Fort George G. Meade, Maryland

Tytuł: Odpowiedz w sprawie dostępu do informacji:

Adresat: Pan Donald Friedman (adres podany)

Referencje na podstawie których ten list wystosowano (skrótowo):

Żądania wystosowanego dnia 25/05/2006 na podstawie obowiązującej ustawy o “wolnym dostępie do informacji” o umożliwienie dostępu do wszystkich dokumentów dotyczących „efektów mikrofali na słuch i odbiór dźwieków przez aparat słuchowy, efektu Frey’a, sztucznej telepatii, oraz/lub jakiegokolwiek urządzenia/broni która wykorzystuje oraz/lub wytwarza taki efekt; oraz jakiegokolwiek tajnego lub dotychczas nie ujawnionego używania hipnozy” (…).
Zawiadomienia z dnia 13/09/2006 ze owo żądanie nie mogło być spełnione w obowiązującym legalnie terminie 20 dni.
Zawiadamia się, że inny wydział biura ukończył selekcję dokumentów i dostarczył wybrane akta w celu sprawdzenia i przekazania do adresata. Wybrane akta zostały prawnie odtajnione i ich kopia jest załączona do tego listu. (…)
Płatność za usługę została umorzona.
Podpis osoby upoważnionej - Dyrektor, S.J. Butterfield

Tłumaczenie całego zdeklasyfikowanego, 18-stronicowego dokumentu pod tytułem:

„Bioefekty wybranych broni niezabijajacych”.

Wstęp

Niniejszy addendum do opisanych wyników badań w artykule pod tytułem „Non lethal Technologies - Worldwide (Ne GIC-I1 47-101-9)” (Technologie niezabijające na całym świecie), stanowi posumowanie tegoż artykułu w celu odpowiedzi na najbardziej istotne pytania co do technologii broni niezabijających, jej efektów fizjologicznych zaobserwowanych w trakcie badań klinicznych oraz podatności personelu na tego typu broń. Opisane wyniki identyfikują oraz potwierdzają niektóre aspekty tych obecnie dojrzewających technologii broni niezabijającej, w tym:

Lasera i podobnych fenomenów świetlnych;
Energii przekazywanej poprzez częstotliwości radiowe i efektów słuchowych, które mogą być najprawdopodobniej w przyszłości napotkane lub zastosowane.
Sfera badań nad efektami pól elektromagnetycznych oraz ich oddziaływaniem na systemy biologiczne znajduje się w fazie gwałtownego wzrostu. Sporo z tych badań powstało ze względu na obawy zdrowotne. Na przykład, zaniepokojenie co do narażenia operatorów na efekty pól elektromagnetycznych związanych z krótkofalowymi urządzeniami dithermalnymi, silnymi piecami mikrofalowymi, systemami radarowymi, urządzeniami magnetycznej rezonacji, et c.

Powstały również spore obawy co do bezpieczeństwa pól elektrycznych i magnetycznych o bardzo niskiej częstotliwości (60 Hz), które są emitowane po przez linie transmisji wysokiego napięcia, urządzenia użytku przemysłowego jak i domowego. Dlatego celem badan epidemiologicznych było długoterminowe bezpieczeństwo na polu jak przemysłowym jak i domowym. Wyniki tych badan sugerują możliwość negatywnych skutków (np. rak, efekty reprodukcyjne, et c.) dla ludzkiego zdrowia. Badania laboratoryjne są kontynuowane w celu ustalenia potencjalnych mechanizmów opisanych interakcji. Jednakowoż, oprócz efektów termicznych frekwencji mikrofalowych, nie ma zgody co do mechanizmów negatywnego oddziaływania rożnych pól elektromagnetycznych. W konsekwencji, nasza baza wiedzy powstaje wyłącznie na podstawie obserwacji różnych fenomenów. Dlatego też, nie można przewidzieć jaka będzie różnica w efektach biologicznych, nie-termalnych, po ekspozycji do różnych typów pól elektromagnetycznych. Szczególnie trudno, ze względu na brak danych o efektach krótkich pulsów, przewidzieć biologiczne efekty impulsów o silnej mocy i o ekstremalnie krótkim okresie trwania.

Istnieje, jednak, rosnąca percepcja iż napromieniowanie krótkofalowe i ekspozycja polami elektromagnetycznymi o niskiej częstotliwości może wywoływać szeroką gamę interakcji biologicznych. Na podstawie ich skutków na systemy biologiczne, niektórzy badacze zaczynają nawet opisywać podobieństwo pomiędzy napromieniowaniem krótkofalowym, a związkami chemicznymi. Przykładowo, niektórzy z nich sugerują iż siła/natężenie pola oraz stopień specyficznej absorpcji promieni krótkofalowych mogą korespondować do odpowiednio - koncentracji leku w podawanej cieczy oraz administrowanej dawki. Ewidentnie, efekty mikrofali na tkankę mózgową, jej chemię i funkcje są kompleksowe oraz selektywne. Obserwacje wagi ciała i zachowania pokazały, że szczury pod wpływem mikrofal o specyficznych parametrach, zjadają i piją mniej i dlatego maja niższą wagę ciała, jako rezultat nieokreślonego stresu generowanego poprzez oddziaływanie na centralny system nerwowy, jak również obniżoną aktywność motoryczną. Wykazano, że ekspozycja zwierząt na elektromagnetyczną częstotliwość określonego typu zdecydowanie obniżyła ich agresywność podczas eksperymentu. Jednakowoż, przeciwne efekty, czyli zwiększona aktywność ruchowa i agresywność, zostały wykazane wobec oddziaływania fal elektromagnetycznych innych charakterystyk. Niedawno opublikowane wyniki sugerują, że mikrofale mogą być czynnikiem osłabiającym funkcje pamięci przestrzennej. Podobne efekty zostały zaobserwowane po ekspozycji na „rezonansowo nastrojone” pole magnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości. Konsekwentnie, obecna baza danych jest pełna fenomenologicznych obserwacji systemów biologicznych „zmienionych” przez ekspozycję na energię elektromagnetyczną (sam fakt, że system biologiczny zmienia się w odpowiedzi na zewnętrzny bodziec, wcale nie oznacza, że zmiana ta ma negatywny wpływ na zdrowie).  Celem obecnego artykułu była wiec identyfikacja informacji z obecnie rozwijającej się przestrzeni zrozumienia wpływu pól elektromagnetycznych na systemy zwierzęce, które można powiązać z ludzką podatnością biologiczną. Sytuacje, w których te domeny koegzystują nakładając się choć częściowo, oferują możliwość użycia tych aplikacji w sposób niezabijający.

Poniższy tekst to skrótowo przetłumaczony opis konkretnych aplikacji broni niezabijających (główne aspekty i efekty), nie pod stricte oryginalnymi tytułami.

Efekty cieplne mikrofali (MF) - obezwładnienie

Efekt cieplny MF, imitujący gorączkę, stanowi sedno ich działania obezwładniającego. Celem jest kontrolowane przekazanie ciału odpowiedniej ilości energii pozwalające na prawie równomierne rozgrzanie całego ciała unikając uszkodzenia organów wewnętrznych. Temp ok. 41C jest uważana za stosowną aby spowodować zdecydowaną zmianę w zachowaniu osobnika. Większość ludzi pod wpływem hipertermii staje się mniej agresywna, jednak niektórzy bywają bardziej poirytowani. Subiektywne odczucia w ten sposób podniesionej temperatury ciała są zdecydowanie bardziej nieprzyjemne niż w czasie naturalnej gorączki. W czasie hipertermii MF, wszystkie procesy reakcji są maksymalnie przesilone co nie ma miejsca w czasie zwykłej gorączki. Jest możliwe ze hipertermia MF (powodująca wzrost temperatury mózgu o tylko 1C), może zakłócić bieżącą pamięć co spowoduje dezorientację.

Biologiczny cel/normalna funkcja/stan patologiczny

Jak wiadomo, temperatura ciała ciepłokrwistych zwierząt i ludzi jest relatywnie stabilna bez względu na temperaturę otoczenia. Normalna temperatura ciała mierzona w ustach to 37C, a rektalna jest o stopień wyższa; indywidualna różnica zamyka się w marginesie od 35.8 do 37.8C. U każdego osobnika, w zależności od pory dnia i nocy, temperatura ciała jest zróżnicowana aż do 2C. Również, aktywność fizyczna, w zależności od intensywności, może okresowo podnieść temperaturę ciała aż do 40C. W sytuacjach ekstremalnego stresu cieplnego, czyli gdy naturalny mechanizm utraty ciepła jest przekroczony, temperatura ciała wzrasta do poziomu patologicznego. Homeostatyczny poziom temperatury ciała, ponad którym życie jest zagrożone - to 42C, i jest taka sama w przypadku naturalnej gorączki jak i hipertermii MF, ale znane są rzadkie przypadki przeżycia wzrostu temperatury aż do 43C. W sytuacji gdy, przez dłuższy czas, temperatura ciała przekracza 40-41C dochodzi do uszkodzenia mózgu i ewentualnej śmierci. Typowymi symptomami takiego przegrzania ciała są: obrzęk mózgu niszczący neurony, utrata orientacji, delirium i konwulsje; a w sytuacji gdy czas przegrzania się dalej przedłuża, takie uszkodzenie mózgu blokuje mechanizmy homeostatycznej termoregulacji i np. zatrzymanie produkcji potu, prowadzi do spotęgowania przegrzania ciała. Ów patologiczny syndrom jest popularnie znany jako porażenie słoneczne lub termiczne, w zależności od okoliczności.

Jak osiąga się pożądane efekty hipotermiczne używając MF

(opis eksperymentów na szczurach optymalizujących parametry MF i niektóre sekcje artykułu powtarzające te same informacje nie są uwzględnione w tym tłumaczeniu, przyp. tłum.).

Metodologia ta jest oparta na ponad 40-letnim doświadczeniu z efektami cieplnymi MF. Wykonano multum badań w celu określenia charakterystyk rozkładu tej energii w ciele zwierząt, które pokazały, że najważniejsza jest fizyczna zależność między masą ciała, a energią danej częstotliwości radiowej. W konsekwencji, przepisy bezpieczeństwa dla ludzi są oparte na wiedzy o zróżnicowanym pochłanianiu MF jako funkcji pomiędzy ich częstotliwością, a wielkością ciała. Główne zadanie w stosowaniu to minimalizacja czasu do pożądanego efektu bez równoczesnego uszkodzenia ciała lub któregoś z organów, podczas optymalnego działania urządzeń. Właściwa orientacja urządzeń w stosunku do pozycji organizmu jest równie ważna.
Szacując z grubsza na podstawie eksperymentów na zwierzętach dla danej technologii, moc MF potrzebna do ogrzania człowieka to około 10 W/kg przekazana na cel przez okres od 15 do 30 min. Jednak specyficzne parametry właściwej mocy MF zależą od warunków klimatycznych, odzieży i innych zmiennych, które mogą wpłynąć na utratę ciepła z ciała. Oczywiście istnieje wiele problemów z ekstrapolacją na organizm ludzki wyników badań nad efektami termoregulacyjnymi u zwierząt, dlatego pomiar dawkowania w stosunku do powierzchni, a nie do wagi ciała jest bardziej stosowny w tej kwestii.

Technologia używana w tym celu jest dość stara i dobrze znana, i do dziś używana szeroko w różnych gałęziach przemysłu, nie tylko do podgrzewania jedzenia. W przeszłości były nawet propozycje aby ją użyć w celu ogrzewania ciał ludzi, a nie ich mieszkalnej przestrzeni. Dlatego zważywszy domniemane bezpieczeństwo tej technologi MF, wiele potencjalnych, nowatorskich zastosowań jest obecnie w fazie badań. Analogicznie, w ramach aplikacji tej technologii na polu broni niezabijającej, nowoczesne skomplikowane urządzenia mogą być użyte w celu utrzymania temperatury ludzkiego ciała na odpowiednim, precyzyjnie kontrolowanym poziomie. W ten sposób, utrzymując ciepłotę ciała na poziomie wysokiej gorączki można wpłynąć na psychologiczną funkcje wroga bez potrzeby zabijania. Ten koncept podgrzewania jest bardzo prosty a jego skuteczność zależy jedynie od doboru odpowiednich parametrów energii MF w konkretnych warunkach, aby nie doszło do trwałego uszkodzenia organów napromieniowanych celów. Istnieje wiele różnych zalet tej niezabijającej technologii. Po pierwsze, jest oparta na świetnie poznanym efekcie - ogrzewaniu. Ponieważ każdy człowiek jest wrażliwy na ten efekt grzewczy, skuteczność jest 100%. Czas do pojawienia się pełnego efektu może być zoptymalizowany na okres od 15 do 30 min, z tym ze nadal trwają badania nad jego przyspieszeniem, co zmniejsza ryzyko trwałej szkody. W tym celu, czas do pełnego efektu lub częstotliwość MF mogą być tak dobrane aby obiekt ataku nie poczuł, że jest atakowany. Równocześnie bezpieczeństwo niewinnych może być zwiększone po przez użycie odpowiednich czujników. Czas obezwładnienia może być przedłużany bez ograniczeń, w zgodzie z bezpieczeństwem. (Biorąc pod uwagę dynamikę R&D, temperatura ciała oraz inne parametry witalne mogą być zdalnie monitorowane, utrzymując temperaturę na minimalnie skutecznym poziomie.) W przypadkach gdy zajdzie taka potrzeba, a źródło MF jest dostatecznie mocne, ta technologia może być również używana jako broń zabijająca, gdyż podniesienie temperatury ciała powyżej 43C na odpowiednio długi czas musi doprowadzić do uszkodzenia mózgu i w konsekwencji śmierci.

Wrażliwość na oraz skuteczność oczekiwanego efektu

Nie istnieją żadne informacje sugerujące, że ktokolwiek może nie być wrażliwy na technologie grzewcze MF, ale jest jasne,  że osobnicy z zaburzoną funkcją termoregulacji, na przykład z uszkodzonym podwzgórzem mózgu (hypothalamus), będą bardziej podatni nawet w przypadku niższej energii rażenia. Ponieważ organizm ludzki nie jest jednolity, niektóre organy ze względu na ich rozmiar i geometrię, są bardziej podatne na niektóre częstotliwości MF. Dlatego aby zapobiec selektywnym, trwałym uszkodzeniom w tych miejscach organizmu, zarówno u celów jak i u niewinnych, częstotliwości MF powinny być dynamicznie zróżnicowane. Dodatkowo należy unikać warunków, w których może dojść do wytworzenia katarakt ocznych. W konsekwencji, mimo że ta niezabijająca technologia ogrzewania za pomocą MF jest generalnie dojrzała, zachodzi potrzeba bardzo specyficznego doboru sprzętu i parametrów MF, używając skomplikowanych kalkulacji biofizycznych, w celu optymalizacji do każdych warunków i celów.

Ponieważ ta technologia ma z założenia działać powoli przez stosownie długi czas, może być używana jedynie wtedy kiedy okres między startem a efektem nie ma specjalnego znaczenia. Na przykład, można ją zastosować do kontroli tłumu lub w czasie negocjacji, z jednostką jak i grupą.

Technologiczny status generatora/urządzenia celującego MF

Obecnie (lata 90te), sprzęt do generacji MF jest powszechnie dostępny na użytek laboratoryjny. Projektowanie i produkcja urządzeń generujących i wysyłających MF będzie zależeć od ograniczeń związanych z kalkulacjami, typem generatora i części wysyłającej; istnieje sporo możliwości optymalizacji urządzeń na konkretne potrzeby. Konkretnie, skomplikowane oraz generatory ze zmienną modulacją i wzmacniacze energii MF będą potrzebne aby w pełni osiągnąć zgodne z parametrami potrzeby grzewcze MF na podstawie interakcji miedzy częstotliwością, mocą pola i czasem. Mimo, że sporo takich urządzeń jest już dostępnych, jest raczej jasne, że zajdzie potrzeba dodatkowych opracowań specyficznych urządzeń i ich oprogramowania, ponieważ istniejące urządzenia nie były projektowane z myślą o użyciu jako broń niezabijająca z potrzebą na modulacje wszystkich parametrów emisji MF, również aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. Również, anteny i inne moduły kierunkowo wysyłające MF wymagają specyficznej konfiguracji. Ponieważ, owa technologia polega na przesyłaniu energii przez fale radiowe, jest jasne ze można się przed nią ochronić używając różnych osłon z metalu.

Efekty słuchowe MF - wytwarzanie dźwięku

Fenomen słuchowy generowany przez impulsy MF (mikrofalowe), w opisie tych którzy go doznali, jest odczuwalny jako uczucie brzęczenia, cykania, stuków lub szumów, które są zlokalizowane w okolicy głowy. W przeciwieństwie do normalnych wrażeń słuchowych, wrażenia te nie są transmitowane w powietrzu jako fala dźwiękowa. W formie najbardziej prymitywnej, ta technologia może być użyta do dystrakcji (wyprowadzenia z równowagi) osoby, ale po udoskonaleniach, może być również wykorzystana do komunikacji z zakładnikami jak również ich porywaczami, poprzez kod Morsa lub inny system komunikacji, czy nawet poprzez komunikację werbalna.

Biologiczny cel/normalna funkcja/stan patologiczny

Technologia ta oparta jest na fenomenie, który po raz pierwszy opisano w literaturze ponad 30 lat temu. Wysunięto wiele hipotez co do mechanizmu wytworzenia efektu słuchowego przez impulsy MF badając go najpierw na materiałach inertnych. Na podstawie wielu eksperymentów dokonanych na zwierzętach i ludziach potwierdzono, że rodzaj słyszanego dźwięku zależy od charakterystyk impulsów MF. Używając narządy słuchowe świnek morskich i kotów, badań fizycznych w wodzie i materiałach symulujących żywą tkankę, oraz po teoretycznej analizie wyników tych badan dowiedziono, że fenomen ten jest najprawdopodobniej związany z termodynamiczną ekspansją. Obecnie, prawie wszyscy badacze tego fenomenu akceptują koncept termodynamicznej ekspansji mózgu, której fala ciśnienia dociera do i podlega procesowaniu w narządzie słuchowym ucha środkowego, i w efekcie jest to mechanizm rozpoznawania krótkich pulsów energii MF jako wrażeń słuchowych. W jednym z badań wykonanych na ludziach (w roku 1975) zidentyfikowano próg energetyczny odbioru energii MF jako wrażeń słuchowych dla pulsującego pola o częstotliwości 2450 MHz (0.5-32 mikrony szerokości pulsu).

Ustalono, że bez względu na maksimum gęstości mocy pola oraz szerokość fali pulsu, próg energetyczny odbioru MF jako wrażeń słuchowych wynosi ok 20 mJ/kg u typowych osobników. Podczas tych badań ustalono, że niezbędna gęstość pulsu tej energii wynosi około 40 J/cm2, a średni wzrost temperatury mózgu, w momencie gdy efekt by ledwie słyszalny, był około 5 x 10-6 C.

Jak osiąga się pożądane efekty słuchowe używając MF
(niektóre pod sekcje artykułu powtarzające te same informacje nie są tłumaczone)

Fizyczna natura termodynamicznej ekspansji dyktuje, że w momencie jak indywidualne pulsy MF są absorbowane przez mózg, efekt słuchowy jest natychmiastowy (milisekundy). Jednocześnie, efekt ten trwa tylko tak długo, jak trwa ekspozycja do właściwej energii, a po kasacji impulsów MF, nie ma efektu rezydualnego. Efekty słuchowe, ich głośność oraz typ, można regulować poprzez zmianę charakterystyk dostarczanej energii MF. Ponieważ częstotliwość słyszanych dźwięków zależy od charakterystyki pulsów MF, owa technologia może być rozwinięta tak, aby transmitować mowę, która będzie słyszalna jak mówione słowa, ale jedynie w głowie osobnika na celu. Taka transmisja mowy, liczenia od 1 do 10, była zademonstrowana w jednym z eksperymentów, używając odpowiednio „modulowanej” energii MF. Mikrofony umieszczone w pobliżu głowy odbiorcy tej mowy nie zarejestrowały żadnych dźwięków. Dlatego, ulepszenie tej technologii otwiera szerokie pole do popisu co do możliwości przekazu mowy po przez MF.

Wrażliwość na oraz skuteczność oczekiwanego efektu

Fenomen słuchowy MF powstaje przez aktywację narządu słuchowego ucha po przez indukcję fal termodynamicznej ekspansji. Wiele testów wykazało, że fale te mogą produkować dźwięki o częstotliwości w przedziale 5 kHz i wyżej. Ponieważ wiele ludzi może mieć uszkodzony narząd słuchu, jest możliwe, że niektórzy mogą nie słyszeć dźwięków o wysokich częstotliwościach. Dlatego, najprawdopodobniej, możliwość odbioru dźwięków generowanych przez MF jest ograniczona parametrami pulsów MF jak i kondycją narządu słuchowego. Badania wykazały, że obustronne zniszczenie aparatu słuchowego zapobiegło odbiorowi wszelkich efektów słuchowych pulsów MF.

W wieloletnich badaniach na ludziach ustalono, że depozycja energii MF potrzebnej do osiągnięcia efektów słuchowych na poziomie minimalnej słyszalności dźwięków jest tak niska, że nie ma obaw co do szkodliwości. Dlatego technologia MF do transmisji dźwięków może ułatwić przekaz prywatnych informacji. Może też być użyteczna do wytworzenia niepokoju u osoby nie znającej tej technologii. Oczywiście nie chodzi tu jedynie o wytworzenie niepokoju, ale również o wywołanie psychologicznie dewastującego efektu u kogoś kto nagle usłyszy „głosy w swojej głowie”.

Technologiczny status generatora/urządzenia celującego MF

Ta technologia nie wymaga żadnych ekstrapolacji aby ustalić jej użyteczność. Energia MF może być transmitowana na odległość (efektywny dystans może być kilkaset metrów) i w tym celu wiele obecnie egzystujących urządzeń radarowych może być z powodzeniem zaadoptowanych. Urządzenia celujące również już istnieją, ale w przypadku specjalnych potrzeb będą niezbędne udoskonalenia. Generalnie, transmisja MF na daleką odległość wymaga większych urządzeń, ale te działające na krótki dystans są przenośne. Niezwykła precyzja będzie potrzebna w przypadku transmisji do osobnika, np. zakładnika, pośród grupy ludzi.

Efekty obezwładniające - zaburzenia kontroli układu nerwowego.

Ten obezwładniający efekt powstaje na skutek synchronizacji rytmicznej aktywności neuronów w mózgu zaburzając w ten sposób kontrolę motorowych ośrodków kory mózgowej, działając poprzez połączenia z pniem mózgu i rdzeniem kręgowym, nad narządem ruchu ciała czyli funkcją mięśni szkieletowych. Osoba w ten sposób „porażona” traci dobrowolną kontrolę nad ruchem ciała. Owa synchronizacja może doprowadzić do równoczesnej utraty przytomności oraz intensywnego skurczu mięśni szkieletowych.

Biologiczny cel/normalna funkcja/stan patologiczny
(tłumaczone skrótowo, bez szczegółów farmakologiczno-patofizjologicznych)

Normalnie, mózg kontroluje wszystkie aspekty zachowania, dobrowolne ruchy ciała oraz homeostatyczne mechanizmy organizmu. W takich warunkach, wszystkie struktury mózgu, populacje neuronów, sieci połączeń oraz pojedyncze jednostki systemu działają poprzez rytmiczną aktywność zależną od zewnętrznych bodźców, informacji ze struktur pamięci, jak również sygnałów z organów wewnętrznych. Każdy z pojedynczych neuronów otrzymuje, procesuje i przekazuje informacje generując odpowiedni impuls jako informacje wyjściową. Synchronizacja takiej aktywności neuronów jest normalną funkcją mózgu, która jest używana w celach motywacji, uwagi i pamięci (doświadczenie) w organizacji zachowania. (…) W normalnych warunkach stopień synchronizacji neuronów jest ściśle kontrolowany. (…) Natomiast w specyficznych warunkach, np. podczas stresu fizycznego, szoku cieplnego, czy tez silnego stresu emocjonalnego, poziom synchronizacji neuronów może wzrastać i rozszerzać się do niespecyficznych populacji neuronów prowadząc w konsekwencji do utraty kontroli mózgu nad synchronizacją.

W zależności od częstotliwości rytmu synchronizacji oraz od ilości objętych nią neuronów, wynikiem mogą być różne efekty fizyczne, np. utrata przytomności, słabość mięśni, niekontrolowane skurcze lub intensywny (toniczny) skurcz mięśni szkieletowych. Tego typu zwiększona synchronizacja ma przykładowo miejsce u osób cierpiących na epilepsje, w czasie gdy maja tzw. napad, spowodowany patologicznym źródłem rytmicznej synchronizacji (np. po uszkodzeniu mózgu).
Ponieważ mechanizm epileptycznej synchronizacji jest dość dobrze poznany, ten rodzaj efektów obezwładniających jest poniżej opisany używając terminologii związanej z epileptogenezą (patologiczne mechanizmy powstawania atakepilepsji).
Neurofizjologiczne mechanizmy aktywne w czasie epileptogenezy obejmują zmiany w przewodności błon komórkowych oraz zmiany neurotransmiterów w rezultacie zmieniając interakcje miedzy neuronami. W tym kontekście, niektóre neurony mogą się zbyt łatwo samo aktywować, ze względu na zmiany w przewodnictwie błony komórkowej, lub dochodzi do zaburzania inhibicji abnormalnej neurotransmisji. (…)

Opisane (nie tłumaczone) różne hipotetyczne mechanizmy epileptogenezy niekoniecznie się wykluczają, a mogą występować wspólnie i w istocie reprezentować różnorodne formy epilepsji. Wspólna główna cecha epileptogenezy jest to zaburzenie właściwości (czyli przewodnictwa, przepuszczalności, et c.) błony komórkowej specyficznych neuronów, co kulminuje się w depolaryzacji oraz wysłaniu impulsu. Niektóre czynniki, np. uraz, mogą wpływać na te specyficzne neurony inicjując synchronizację innych neuronów, które kontrolują wewnętrzną komunikację oraz komunikację z innymi systemami kontrolującymi na przykład prace innych niezależnych mięśni odpowiedzialnych za pracę serca czy oddychanie. Mocne, pulsujące pole elektryczne może być jednym z takich czynników.

Jak można wywołać efekty obezwładniające używając pole elektromagnetyczne

Pojęciowo, impulsy elektromagnetyczne mogą być użyte jako niezabijająca technologia do wzbudzenia neuronowej synchronizacji powodującej zaburzenia kontroli nad aparatem ruchowym człowieka. Jednakowoż, efektywność tej technologii nie została zademonstrowana. Biorąc jednak pod uwagę rezultaty badań potencjału generatorów pulsów elektromagnetycznych jako urządzeń mających wpływ na człowieka, można się domyślać iż odpowiednio silne impulsy mogą być wygenerowane w mózgu człowieka powodując aktywację neuronów. Według szacunku, aktywacja lub zwiększenie wrażliwości neuronów jest osiągalne przy pomocy ostrych, krótkich impulsów (~1 nsec) o energii wolnego pola w granicach 50-100 kV/m, dającego potencjał błony komórkowej ok. 2 V.
Koncept takiej aktywacji dyktuje, że tego typu nanosekundowe wysokoenergetyczne impulsy są generowane w naturalnej częstotliwości mózgu fal alfa (ok. 15 Hz). Jest obecnie powszechnie wiadomo ze światło pulsujące na podobnej częstotliwości może wywołać atak epilepsji u szczególnie wrażliwych osobników. Efekt ten i jego skuteczność na grupie ludzi zaobserwowano w Japonii, 16 Grudnia 1997 roku, kiedy to w czasie transmisji popularnej kreskówki wyemitowano, przypadkowo (?), foto-indukcyjne impulsy, które u setek widzów wywołały skurcze epileptyczne. W tego typu mechanizmie, foto-indukcyjne impulsy zostały odebrane i przetworzone przez oko, a następnie przesłane nerwem optycznym do ośrodków mózgowych z nim związanych. A z tej lokalizacji doszło do rozprzestrzenienia się impulsów do innych części mózgu i w rezultacie efektu epileptogennego.

W przypadku konceptu użycia impulsów elektromagnetycznych dochodzi do oddziaływania na oraz zbiorowej aktywacji wszystkich regionów mózgu. Dlatego, na podstawie tych obserwacji, można się domyślać iż bezpośrednie użycie wysoko-energetycznych impulsów elektromagnetycznych spowoduje synaptyczna aktywację neuronów z prawie 100% skutecznością, prowadząc do indukcji ataku epilepsji.

Istnieje wiele zróżnicowanych typów epilepsji i dlatego można oczekiwać, że poprzez odpowiednią modulację odpowiednio dobranych impulsów elektromagnetycznych można będzie osiągnąć różne rodzaje neuronalnej synchronizacji, a w efekcie rożne typy oddziaływania na kontrolę aparatu ruchu i inne ośrodki mózgu. Ponieważ brak eksperymentalnych danych, są to rozważania ściśle spekulacyjne. Jednak obserwacje efektów epileptycznych po impulsach foto-indukcyjnych pokazały, że poprzez zmianę parametrów impulsów można zapobiec atakowi „grand mal”. Dlatego można się domyślać, że poprzez odpowiednią modulację impulsów elektromagnetycznych można będzie modyfikować efekty epileptogenne.

Wrażliwość na oraz skuteczność oczekiwanego efektu

Obecnie (lata 1990e) nie ma eksperymentalnych danych co do wrażliwości, skuteczności jak i długości trwania skutków obezwładniających wywołanych impulsami elektromagnetycznymi. Na podstawie obserwacji z foto-indukcją, latencja (czas) do ataku epileptycznego od inicjacji impulsu wahała się od 0.1 do 10 sec. Biorąc pod uwagę, że w przypadku aktywacji świetlnej dochodzi do opóźnienia poprzez odbiór impulsu i transmisję z oka do innych części mózgu, w przypadku impulsu elektromagnetycznego można przypuścić, że efekt będzie natychmiastowy.

W przypadku chorych na epilepsję, długość typowego ataku „petit mal” lub psychomotorycznego jest ok. 1 do 2 min (rzadko dłużej), a długość „grand mal” ataku jest od 1 do 5 min. W przypadku zdrowych osobników, długość epileptycznego ataku wywołanego czasowo-ograniczonym impulsem elektromagnetycznym będzie prawdopodobnie podobna jak u chorych. Po ukończeniu zewnętrznej stymulacji, powrót do normalnego stanu motorycznego będzie podobny jak u chorych na epilepsję, prawdopodobnie szybszy.

Technologia ta, zakładając, że będzie działać jak opisano powyżej, może być używana do natychmiastowego obezwładnienia osób, zarówno jednostek jak i grup. Ponieważ nie istnieją żadne badania weryfikujące powyższe założenia i postulaty, proponowana tu użytkowość musi być potwierdzona i zoptymalizowana eksperymentalnie szczególnie jeżeli chodzi o modulację efektów, które mogą być zróżnicowane zaczynając od łagodnego zaburzenia koncentracji, poprzez zróżnicowane zaburzenia aparatu kontroli ruchu, a kończąc na skurczach mięśni i utracie przytomności.

Podobnie jak z innymi typami technologii ataków poprzez impulsy elektromagnetyczne, przed ich działaniem można się schronić używając barier lub ochron z metalu. Istnieją również leki antykonwulsyjne stosowane u chorych na epilepsję, które z różną skutecznością modulują lub zapobiegają atakom. Ich efektywność w przypadku zapobieganiu lub modulacji epileptycznego działania impulsów elektromagnetycznych jest nieznana, być może zerowa, i raczej mniejsza niż w przypadku epilepsji wywołanej foto-indukcyjnie.

Technologiczny status generatora/urządzenia celującego impulsy EM

Zakładając typowe parametry impulsów elektromagnetycznych opisane powyżej (1 nsec, 100 kV/m @15 Hz), istnieje obecnie wiele urządzeń zdolnych wytworzyć pole o takich parametrach, np. elektromagnetyczny generator typu radar o niskim zapotrzebowaniu energii ze względu na ograniczone pole rażenia. Dlatego tego typu technologia może być obecnie poddana ewolucji na polu działania. Podobnie, istnieją obecnie urządzenia celujące, zdolne współpracować z takim generatorem, ale zachodzi potrzeba rozwoju urządzeń celujących precyzyjnie na daleką odległość - na kilkaset metrów. Użytek tego typu będzie jednak wymagał zabezpieczenia wyższych potrzeb energetycznych tych urządzeń. Ponieważ nie ma specyficznych opisów takich urzadzeń, konkretne potrzeby energetyczne są obecnie nie do oszacowania.


Źródło: LINK

Link do oryginalnego artykułu: LINK
UWAGA

Jeśli widziałeś taką naklejkę oznacza to, że najprawdopodobniej ktoś w Twojej okolicy lub z Twojego miasta jest ofiarą gang stalkingu i elektronicznego nękania.

Prosimy zachowaj się odpowiednio i zareaguj jeśli zauważysz dziwne działania osób trzecich w Twoim otoczeniu.

Jeśli ktoś rozpowiada dziwne plotki o Twoich sąsiadach lub znajomych, pomyśl, może to być kłamliwa kampania przeciwko niewinnym ofiarom zorganizowanego prześladowania.

Zareaguj, poinformuj tą osobę lub bezpośrednio policję o takich działaniach.

ZAREAGUJ

Pamiętaj, każdy może stać się ofiarą...
!!! UWAGA !!!
GANG STALKING
!!! UWAGA !!!
ELEKTRONICZNE NĘKANIE
!!! UWAGA !!!